Fundacja Napraw Sobie Miasto od lipca 2017 roku realizuje szereg działań mających na celu włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji miasta Bytomia. 

Nadrzędnym celem naszych działań jest wsparcie mieszkańców w realizacji inicjatyw lokalnych. Pracujemy na dwóch obszarach pilotażowych:

1) Obszar pilotażowy nr 2 (kwartały 21 i 40) został ograniczony ulicami: Jainty, Piekarska, Piłsudskiego, Webera

2) Obszar pilotażowy nr 3 (kwartały 39 i 41) został ograniczony ulicami: Wrocławska, Powstańców Warszawskich, Nawrota, Piekarska

Prowadzone przez nas działania obejmują:

1) Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wskazanych obszarów pilotażowych

                                     

2) Organizację spacerów badawczych

     

3) Wsparcie mieszkańców w przygotowaniu inicjatyw lokalnych

     

4) Opracowanie koncepcji zagospodarowania, planów działań i rekomendacji dla wyznaczonych obszarów pilotażowych

Więcej informacji o prowadzonych działaniach w poszczególnych lokalizacjach znajduje się  na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu poświęconej rewitalizacji: www.bytomodnowa.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.